İzle


The New Actors Workshop Ensemble  tarafından Spolin doğaçlaması ve Beatrice ‘lee’nin hareket doğaçlaması metodlarını kullanarak yaratılan deneysel bir tiyatro projesidir. Eser Ege Maltepe’nin The New Actors Workshop/Antioch McGregor Üniversitesi’nin Yüksek Lisans programından mezuniyet projesi olarak yaratılmıştır.


Yazan ve yöneten: Ege Maltepe


OYUNCULAR:

Anna Savant, Ben Bandel, Edan Lacy, Jack Cook, Julian Frederik Nelting, Marlena Kalm, Martha Gelnaw, Noelle Lynch, Sydney Davis 


Müzik: Johann Sebastian Bach

Piyanist: Emir Gamsız


Leimay (Cave Art Space) - Brooklyn (İlk Gösteri)

Film The City College of New York TV Studios’da çekilmiştir.