Bu eser satıştan kaldırıldı.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ludwig van Beethoven

(1770-1827)

Piyano Sonatı No.17 & 23

(2 eser, 52 dakika)

Emir Gamsız, piyano

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


Besteci hakkında bilgi için tıklayın.

Piyanist hakkında bilgi için tıklayın.


ALBÜM HAKKINDA:


Ludwig van Beethoven'ın piyano sonatlarından bazıları o kadar yaygın bir şekilde takma isimleriyle tanınır ki bu takma isimlerden çoğunun bestecinin kendisi tarafından verilmediği de bilinmesine rağmen bilmezden gelinen bir gerçek olmuştur. Emir Gamsız bu Beethoven albümünde biri besteci (Fırtına) diğeri de yayıncı (Appassionata) tarafından verilmiş iki takma isimli sonatı dinleyiciye sunarken, bu iki tanınmış sonatın buluştuğu başka bir ortak noktayı vurguluyor. Gamsız şöyle diyor:


"Beethoven'ın 17 numaralı sonatına Fırtına takma ismini veren bestecinin kendisi olduğu için bu ismin altındaki hikaye müzikologların araştırmalarıyla sorgulanmış ve Beethoven'ın Shakespear'in eserlerine olan ilgisi ve sevgisi, ve öğrencisine Fırtına oyununu tavsiye etmekle kalmayıp hangi yayıncıdan olan basımı tercih etmesi gerektiğini iletmesiyle ortaya çıkmış. Beethoven 17'inci sonatta Shakespear'in Fırtına'sındaki karakterleri ve hikayeyi tasvir etti mi etmedi mi tam olarak bilmiyoruz ama bu alt metinle dinlediğimizde müzikteki fırtına öğelerini ve Miranda ile Ferdinand'ın aşk hikayelerini duymak mümkün. Belki de bu bağlantı tamamen bir yanılgıdır, kim bilir. Öte yandan yayıncının verdiği Appassionata ismine rağmen Shakespeare'in Fırtına oyununu anlatan müziğin esasen 23'üncü sonat olduğunu iddia eden müzikolog araştırmaları da mevcuttur. Tabii bu bilgileri bilmemize rağmen dinleyici ve icracı olarak kendimizi Beethoven'ın dramatik müziğine bırakıp, bize ne dediğini müzik dilinde anlamaya çalışmak bana en doğru yol gibi geliyor".


ALBÜM PROGRAMI:


Ludwig van Beethoven

(1770-1827)

Piyano Sonatı No.17 (Re Minör), "Fırtına"

Piyano Sonatı No.23 (Fa Minör), "Appassionata"